กิจกรรม

Morning Assembly

Queue up and Warm up, Saying of prayers, Recitation of Thai National Anthem followed by India’s National Anthem.

กิจกรรมยามเช้า

เข้าแถว วอร์มอัพร่างกาย สวดมนต์ตามแบบไทยและอินเดีย

Classroom Activities

Well equipped and spacious classrooms providing a peaceful and creative atmosphere.

Our classroom activities involve not only Studies, but Singing, Storytelling and Miming. This method enhances the grasping power of the children.

กิจกรรมในห้องเรียน

ห้องเรียนของเรานั้นกว้างขวาง และเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมในห้องเรียนไม่ได้มีแค่เรียนหนังสืออย่างเดียวเท่านั้น แต่เรายังร้องเพลง เล่าที่ทาน และเล่นเกมส์ใบ้คำ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เด็กๆซึมซับความรู้ได้เป็นอย่างดี

 

Contests / Competitions

In order to bring out the talents and skills of our Tiny Tots, we often hold various contests/competitions to test and discover the aptitude of the little wonders. This practice helps to motivate and enhance their natural flair.

การประกวด/การแข่งขัน

เพื่อที่จะค้นพบพรสวรรค์และจุดประกายความสามารถที่แฝงอยู่ในตัวของเด็กๆ ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันประเภทต่างๆอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆเกิดแรงบันดาลใจ และได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

Indoor Games

As the saying goes “All work and no play makes Jack a dull boy”. When we feel the children are overworked, we allow them some relaxing, yet creative moments to rejuvenate them and eliminate boredom. We organise mind games for them to be played in groups. This targets their mental aptitude, emotional balance and social skills.

เล่นเกมส์

อย่างที่เขาว่ากันว่า เด็กที่เอา%