[show_theme_switch_link]
Home ~

Activities

Activities

Morning Assembly
Queue up and Warm up, Saying of prayers, Recitation of Thai National Anthem followed by India's National Anthem.

กิจกรรมยามเช้า
เข้าแถว วอร์มอัพร่างกาย สวดมนต์ตามแบบไทยและอินเดีย
Morning Assembly

Morning Assembly

  Classroom Activities
Well equipped and spacious classrooms providing a peaceful and creative atmosphere. Our classroom activities involve not only Studies, but Singing, Storytelling and Miming. This method enhances the grasping power of the children.

กิจกรรมในห้องเรียน
ห้องเรียนของเรานั้นกว้างขวาง และเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมในห้องเรียนไม่ได้มีแค่เรียนหนังสืออย่างเดียวเท่านั้น แต่เรายังร้องเพลง เล่าที่ทาน และเล่นเกมส์ใบ้คำ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เด็กๆซึมซับความรู้ได้เป็นอย่างดี
Classroom activities

Classroom activities


Contests / Competitions
In order to bring out the talents and skills of our Tiny Tots, we often hold various contests/competitions to test and discover the aptitude of the little wonders. This practice helps to motivate and enhance their natural flair.

การประกวด/การแข่งขัน
เพื่อที่จะค้นพบพรสวรรค์และจุดประกายความสามารถที่แฝงอยู่ในตัวของเด็กๆ ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันประเภทต่างๆอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆเกิดแรงบันดาลใจ และได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
Coloring Competition

Coloring Competition


Indoor Games
As the saying goes "All work and no play makes Jack a dull boy". When we feel the children are overworked, we allow them some relaxing, yet creative moments to rejuvenate them and eliminate boredom. We organise mind games for them to be played in groups. This targets their mental aptitude, emotional balance and social skills.

เล่นเกมส์

อย่างที่เขาว่ากันว่า เด็กที่เอาแต่เรียนโดยที่ไม่เล่นซนบ้างเลยจะกลายเป็นเด็กเฉื่อย เมื่อเด็กๆเรียนมาถึงจุดหนึ่งที่ต้องการพัก เราก็จะหากิจกรรมให้เด็กๆได้เล่นผ่อนคลาย เช่น การเล่มเกมส์เบาๆกันเป็นกลุ่มเพื่อให้สมองได้พักผ่อน ผ่อนคลายอารมณ์ตึงเครียด และทำให้เด็กๆได้เรียนรู้การเข้าสังคมซึ่งจะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนๆรอบตัว
Indoor Games

Indoor Games


Fine Motor Skills
Fine motor skills are the coordination of small muscle movements especially the coordination of finger movement with vision. These skills are acquired as children, and humans secure and perfect them throughout life.
Therapists believe that the hand should be prepared before introducing the use of writing tools. Fine motor skills are the basis for the preparation of the hand. Fine motor skill development is not only essential for handwriting; it is a necessity for daily living: dressing, eating and computer use.
We arrange and encourage a no. of activities to help the children acquire these skills, thereby making them self-dependent early.

การฝึกบริหารกล้ามเนื้อ
เป็นการฝึกบริการกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ เช่น ฝึกการทำงานประสานกันของนิ้วมือและการมองเห็น ซึ่งถือเป็นทักษะที่ได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็ก และค่อยๆพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
นักกายภาพบำบัดเชื่อว่า เราควรทำมือให้ชินก่อนที่จะเริ่มหยิบจับอุปกรณ์การเขียน และการฝึกการบริหารกล้ามเนื้อดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเริ่มใช้มือ ซึ่งไม่ได้ช่วยแค่เรื่องการเขียนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรับประทานอาหาร การแต่งกาย และการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
และนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าทางโรงเรียนของเราใส่ใจกับการจัดคอร์สเรียนให้เด็กๆได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อจะให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่ยังเล็ก
Indoor Sports

A perfectly designed Indoor Gym for Toddlers as well as Grown Up kids.
An Indoor Gym has been designed keeping in mind the safety of the children. This is where we organise physical exercises aimed at a child’s proper muscular development and physical balance, which is an important part of their personality growth.

กีฬาในร่ม
ทางโรงเรียนไทนีทอทส์มียิมส์สำหรับทั้งเด็กเล็กและเด็กโต โรงยิมส์ของเราออกแบบมาอย่างดีเพื่อรองรับความปลอดภัยของเด็กๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้บุตรหลานของท่านได้มีโอกาสออกกำลังกาย และฝึกการทรงตัว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในกระบวนการเจริญเติบโตของร่างกาย

Outdoor Sports
Children are the powerhouse of energy. For their proper physical development, we are equipped with a well developed and large outdoor playground.
Carefully selected Toys, Swimming Pool and various P.E. Training Sessions are in place to ensure this.
Apart from this, we have special classes for Muey Thai (Traditional Thai Martial Art). Children are trained by Professional Trainers.
This particular program has been designed to create high sense of Discipline and Moral Aptitude among children.

กีฬากลางแจ้ง

เด็กๆเป็นวัยที่มีพลังเหลือเฟือ และหากพวกเขาปลดปล่อยพลังเหล่านั้นอย่างถูกวิธี ก็จะทำให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมวัย ทางโรงเรียนจึงได้จัดสนามเด็กเล่นกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ มีทั้งสระว่ายน้ำ และโซนพละศึกษา
นอกจากนี้เรายังมีคลาสเรียน “มวยไทย” ซึ่งเป็นคลาสพิเศษที่สอนโดยครูมวยผู้มีประสบการณ์ โปรแกรมพิเศษนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆมีคุณธรรม และมีวินัยในตนเอง
Field Trips
Educational Field Trips several times a year.
We often organise Field Trips for the children as an important part of our educational program.
Besides hands on knowledge, these trips are designed to create Team Spirit, Sense of Responsibility, and Independent Thinking among them.

ทัศนศึกษา

โรงเรียนของเรามีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้นหลายครั้งต่อปี และให้ความสำคัญกับการไปทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากความรู้ที่จะได้รับแล้ว กิจกรรมนี้ยังช่วยสร้างทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม ความรับผิดชอบ และแนวคิดในการพึ่งพาตัวเอง
 
Festival Celebrations
Celebrating all major Thai, Chinese, Indian and Western Festivals, making the children familiar with all different cultures and helping them understand the different Festivals and their significance in society.

งานฉลองในเทศกาลต่างๆ
ทางโรงเรียนมีการจัดงานฉลองในทุกเทศกาลใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลของไทย จีน อินเดียหรือตะวันตก เพื่อที่จะทำให้เด็กๆได้คุ้นเคยกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเข้าใจความสำคัญรวมถึงข้อแตกต่างของเทศกาลต่างๆในสังคม

Stage Concerts
"CONFIDENCE " is the cornerstone of Human Personality.
At Tiny Tots, we believe that the ultimate aim of education should be to generate confidence. We organize several stage concerts round the year. Our Children perform on different cultural themes on stage. Parents are invited to support and encourage them. We have found it an excellent way to ensure an all round development of our Tiny Tots.

เวทีคอนเสิร์ต

เพราะ “ความมั่นใจ” เป็นพื้นฐานของบุคคลิกภาพที่ดีของมนุษย์
ที่ไทนีทอทส์ เราเชื่อว่าเป้าหมายสูงสุดของการศึกษา คือ การสร้าง “ความมั่นใจ” ในหนึ่งปีจึงมีการจัดเวทีคอนเสิร์ตให้เด็กๆแสดงความสามารถหลายครั้งในหลากหลายธีมการแสดง และผู้ปกครองเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้เด็กๆ ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการสร้างบรรยากาศดีๆให้เกิดขึ้นภายในรั้วโรงเรียนของเรา

Summer Camp

Special Summer Camps are organized every year during July and August.
The Main objective is "Learn with Fun".
Lots of Activities are specifically designed to this end, in which children participate wholeheartedly.* ( OPTIONAL )

  ค่ายฤดูร้อน

ค่ายฤดูร้อนจะถูกจัดขึ้นทุกปีในช่วงระหว่างเดือนกรกฏาถึงสิงหาคม โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ “Learn with Fun” (เรียนรู้และเล่นสนุก) พบกับกิจกรรมมากมายที่เราคิดเพื่อเด็กๆโดยเฉพาะ (สามารถเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจ)

    Saturday Playland is the highlight of the weekend. A right way of channelising children's extra Energy.* (OPTIONAL)

กิจกรรม Saturday Playland (ไฮไลท์ประจำวันสุดสัปดาห์)

ทางเลือกสำหรับเด็กๆที่มีพลังงานล้นเหลือ (ตามความสมัครใจ)

Saturday Playland

Copyright © 2017 Tiny Tots International School. All rights reserved. Powered by MBR